Notariusz
Jarosław Bech

Notariusz (po staropolsku Rejent) Jarosław Bech sporządza wszystkie wymagane przez polskie prawo akty notarialne, w szczególności: umowy sprzedaży nieruchomości, darowizny nieruchomości, ugody (w tym restrukturyzacja zadłużenia), akty poddania się egzekucji, umowy spółek kapitałowych oraz osobowych, obsługa procesów łączenia lub dzielenia spółek (wartość największego zrealizowanego projektu przekraczała 2 mld zł), umowy najmu, umowy dzierżawy, sporządzanie protokołów zgromadzeń i zebrań, sporządzanie testamentów oraz aktów poświadczenia dziedziczenia, udzielanie pełnomocnictw, sporządzania protokołów z otwarcia strony internetowej, ustanawianie służebności (w tym służebności przesyłu), ustanawianie hipoteki oraz poświadczanie pozostawania przy życiu. Ponadto, poświadczanie za zgodność z okazanym dokumentem, poświadczanie własnoręczność podpisów oraz poświadczanie daty pewnej na okazanym dokumencie.

Telefonicznie lub drogą e-mailową można uzyskać informacje dotyczące wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, ustalić termin spotkania w celu złożenia dokumentów i zawarcia aktu notarialnego, uzyskać informację w zakresie kosztów sporządzenia aktu notarialnego (podatki, opłaty sądowe i wysokość taksy notarialnej).

W uzasadnionych przypadkach – gdy przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności – istnieje możliwość dokonania czynności notarialnej poza siedzibą kancelarii (np. zgromadzenie wspólników spółek).

Wszelkie informacje i porady prawne udzielane w związku z czynnościami notarialnymi są bezpłatne.

W przypadku klientów zagranicznych notariusz może udzielać informacji w języku angielskim i francuskim.
In case of foreign clients, the notary may provide information in English or French.
Pour les clients étrangers, le notaire peut fournir des renseignements en français et en anglais.

Zakres usług

obsługa obrotu nieruchomościami
(umowy sprzedaży, darowizn
oraz zamiany)
umowy spółek kapitałowych oraz osobowych
akty poddania się egzekucji
umowy najmu i dzierżawy
ugody
(w tym restrukturyzacja zadłużenia)
testamenty oraz akty poświadczenia dziedziczenia
pełnomocnictwa,
protokoły z otwarcia strony internetowej
ustanawianie hipoteki, ustanawianie służebności
poświadczanie zgodności kopii
z okazanym dokumentem, poświadczanie podpisów, poświadczanie daty pewnej

Kontakt

Kancelaria Notarialna
Jarosław Bech
Ul. Kozia 3, 25-514 Kielce

+48 41 343 49 89

+48 507 418 052
kontakt@kancelaria-bech.pl

Pon-Śr: 8:30 – 17:30

Czw-Pt: 8:30 – 16:30

Sobota: po uprzednim umówieniu

Dogodny parking miejski w odległości 100m

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami